Rekrytointi

Grafologia on rekrytoinnin tehokas työkalu, kun sitä käytetään haastattelujen ja psykologisten testien tukena. Tehokkuutensa, yksinkertaisuutensa ja paljastavuutensa ansiosta on ihme, ettei menetelmää käytetä yleisemmin rekrytoinnissa etenkin silloin, kun testituloksiin on jäänyt ristiriitaisuuksia tai jos työhönottaja tarvitsee lisää vahvistusta valintansa tueksi. Vaikka käsiala paljastaa osaavalle tutkijalle työnhakijan sosiaalisuuden, taipumukset, lahjakkuuden alueet, ongelmanratkaisutavat ja mieltymykset, suosittelen grafologiaa aina rekrytointitilanteessa tukitoimena, en koskaan ainoana työhönoton testinä.

Missä tilanteessa grafologia mukaan?

Grafologiasta saa suurimman hyödyn silloin, kun valitaan henkilöitä johtotehtäviin tai sellaisiin tehtäviin, joissa ollaan paljon tekemisissä ihmisten kanssa. Muun muassa myyntityön rekrytoinnissa grafologiaa kannattaisi käyttää prosessin tukena.

Hakijan on aina saatava kirjoittaa näytteensä omalla äidinkielellään, ja tutkijan tulee olla perehtynyt juuri tuon kielen kirjallisen ilmaisun erityispiirteisiin.

Käsialanäytteen antaminen

Luotettavan testituloksen varmistamiseksi rekrytoinnissa, on käsialanäyte hyvä antaa ennen psykologisten testitulosten valmistumista. Käsialanäytteen tulisi olla 2–3 sivun mittainen ja kirjoitettu niin, ettei henkilö kirjoitushetkellä ole ajatellut sen tulevan grafologiseen analyysiin. Kovin vanhat tekstit heikentävät luotettavuutta. Varminta on kirjoittaa näyte psykologisten testien päivänä tai lähellä sitä.

Grafologiaa voidaan käyttää myös testitulosten valmistuttua sellaisissa tilanteissa, joissa työhönottajan oma intuitio ei tue psykologin arviota tai arvioon jää myös psykologin mielestä jotakin ristiriitaista. Tällöin käsialantutkimus voi vahvistaa intuitiota tai rohkaista lisätutkimuksiin.

Kun yrityksenne käyttää grafologian osaamistani rekrytointinne tukena, olen mielelläni käytettävissänne jo suunnitteluvaiheessa varmistamassa, että yrityksenne saa grafologiasta parhaan mahdollisen hyödyn, ja että hakijan oikeusturva toteutuu.